Samverkansråd med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Regionstyrelsen och de organisationer inom länet som företräder personer med funktionsnedsättning samverkar formellt genom ett samverkansråd.

Samverkansrådets huvuduppgifter är informationsutbyte, diskussion och samverkan i övergripande frågor, frågor om beredning och uppföljning av Region Stockholms program för funktionsnedsatta och principiella frågor om bidrag till de organisationer som representerar funktionsnedsatta.

Sammanträdeshandlingar 

Sammanträdeshandlingar för Samverkansråd med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Arkivet för äldre sammanträdeshandlingar

Äldre sammanträdeshandlingar och protokoll 

Ledamöter

Ordinarie ledamöter för samverkansråd med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Ersättare

Och representanter för:

  • Funktionsrätt Stockholms län
  • Förbundet för ett samhälle utan rörlsehinder (Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet, DHR)
  • Synskadades Riksförbund (SRF) Stockholms och Gotlands län.

Kontakt

Registrator
Regionledningskontoret
Telefon: 08-123 100 00
E-post: registrator.rlk@regionstockholm.se

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?