Hållbarhet

Hållbarhet är en naturlig del av allt vi gör. Vi arbetar med omsorg om våra patienter, resenärer, invånare, medarbetare, miljön och ekonomiska resurser. Vi driver ett ambitiöst hållbarhetsarbete där vårt mål är en socialt, ekonomisk och miljömässig hållbar framtid.   

 • 74%mindre CO2 sedan 1990.
 • 300barnrättsombudinom hälso- och sjukvården.

Innehåll

 • Lidingöbanan tåg färdas på spåren. Det är märkbart höst och bladen är nu i vackra höstfärger.

  Miljö

  Region Stockholm arbetar långsiktigt och målmedvetet för en bättre miljö såväl regionalt som globalt.
 • Familj tittar ut genom ett fönster

  Social hållbarhet

  Ett social hållbart samhälle är ett jämlikt samhälle, där alla människors grundläggande behov tillgodoses och de mänskliga rättigheterna säkerställs.
 • Luftballonger över Stockholm med Nacka kommun i bakgrunden. Det är skymning över staden.

  Ekonomisk hållbarhet

  Inkluderar långsiktigt hållbar ekonomi, resurseffektivitet och att ekonomiska effekter av hållbarhet identifieras och tillämpas.
 • Fyra barn som springer igenom och mot ett moln av såpbubblor

  Region Stockholm driver hållbar utveckling

  Vår hållbarhetspolicy och strategi integrerar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och är styrande för alla verksamheter inom Region Stockholm.
 • Fyra personer som sitter i ett mötesrum och lyssnar på ett möte

  Bidrag

  Hur du ansöker om bidrag till organisationer som företräder personer eller stöttar personer med funktionsnedsättning.
 • En symbol på ett tunnelbanetåg som signalerar att kollektivtrafiken är ett bra miljöval

  Vårt hållbarhetsarbete i praktiken

  Hur ser vårt arbete med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet egentligen ut? Här kan du ta del av några praktiska exempel.