Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar övergripande för hälso- och sjukvård i Region Stockholm. Detta omfattar bland annat sjukhus och specialiserad öppenvård. Nämnden består av politiker från de olika partierna i regionen.

Politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden tar de övergripande besluten i frågor om vård och hälsa i Region Stockholm, och ansvarar för att vårt hälso- och sjukvårdsystem fungerar och utvecklas.

Nämnden ska särskilt prioritera akutsjukhusen och den specialiserade öppenvården. Specialiserad öppenvård innebär oftast att du får vård på en särskild mottagning med specialistläkare.

Ta del av sammanträdeshandlingar

Politiker i hälso- och sjukvårdsnämnden

  • Senast granskad: 6 februari 2024