Ekonomi och budget

Den största delen av Region Stockholms intäkter kommer från dig via regionskatten. Det viktigaste styrdokumentet vi har är budgeten, den beslutas av regionfullmäktige och anger hur pengarna fördelas i verksamheten.

Innehåll

 • Budget 2024

  I budgeten framgår hur Region Stockholms pengar ska fördelas. Det är regionfullmäktige som beslutar om budgeten.
 • Bild på sedlar och mynt i olika valörer

  Pengarna som invånarna i Stockholms län betalar i skatt går till att finansiera hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling.
 • Dokument med färgglada grafer och tabeller

  Varje år publicerar vi ett antal finansiella rapporter som beskriver hur vår verksamhet och ekonomi har utvecklats.
 • Illustration över Karolinska universitetssjukhuset

  Norra Hagastaden - från sjukhusområde till ny stadsdel med bostäder, kontor, service och bevarad kulturhistoria.
 • Bild på färgglada grafer som visar på ekonomisk utveckling

  Region Stockholm näst högsta kreditbetyg AA+ på lång sikt. Det kortsiktiga kreditbetyget är det högsta A-1+.