Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för fastigheter och service i Region Stockholm. Det omfattar bland annat sjukhus och vårdcentraler, och tjänster inom it och digitala tjänster. Nämnden består av politiker från de olika partierna i regionen.

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för våra fastigheter med undantag för de som tillhör kollektivtrafiken.

Nämnden erbjuder också administrativa stödtjänster inom bland annat löne- och personaladministration samt it, medicinsk teknik och digitala tjänster till verksamheter inom Region Stockholm.

Ta del av sammanträdeshandlingar

Politiker i fastighets- och servicenämnden

  • Senast granskad: 6 februari 2024