Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) bedriver hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom bland annat primärvård, geriatrik och psykiatri.

SLSO är en av Sveriges största vårdgivare. SLSO bedriver hälso- och sjukvård inom primärvård, geriatrik, psykiatri, habilitering, avancerad sjukvård i hemmet, beroendevård och regionens insatser inom sjukvårdsområdet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

SLSO bedriver sin verksamhet i enlighet med överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårdsnämnden eller andra uppdragsgivare.

Under nämnden SLSO lyder en förvaltning med samma namn.

Ta del av sammanträdeshandlingar

  • Senast granskad: 6 februari 2024