• Bidrag för att stärka folkhälsan i länet kan sökas för tre år

  Primärvårdsnämnden i Region Stockholm har beslutat om nya riktlinjer för bidrag till ideella organisationer. Syftet med de nya riktlinjerna är att göra det lättare för organisationer att planera sin verksamhet på lång sikt.

  Stöd, finansiering och priserHälso- och sjukvård
 • Vårdval specialiserad neurologi kvarstår

  Vårdval specialiserad neurologi bli kvar i sin nuvarande form. Samtidigt byggs neurologivården som bedrivs i egen regi ut. Fokus är att öka tillgängligheten. 

  Hälso- och sjukvård
 • Så kan kravlös dans bidra till främjad hälsa för unga tjejer

  Genom att fokusera på kroppens rörelser och samspela med varandra, kan dans bidra till stärkt självförtroende och ökad social sammanhållning. Kravlös dans för unga tjejer bidrar till en ökad tilltro till den egna förmågan och en känsla av gemenskap.

  Kultur och hälsaKultur
 • Nattarbeten på Ulvsundaleden 17 juni till 7 juli

  Från och med idag 17 juni och cirka fyra veckor framåt utför vi nattarbeten på Ulvsundaleden i höjd med Sundbybergskopplet. Det kommer vara framkomlighet under hela perioden.

  KollektivtrafikProjekt inom lokalbana-spårvagn
 • Övervikt bland barn minskar men stora skillnader ses i länet

  Övervikt och obesitas minskar bland barn efter uppgången som sågs under pandemiåren. Men skillnaderna i länet är stora. Det är ett av många resultat om barns hälsa i 2023 årsrapport från Barnhälsovårdsenheten i Region Stockholm.

  Hälso- och sjukvård
 • Fler elever ser film under skoltid tack vare skolbiosubvention

  Under vårterminen har Region Stockholms skolbiosubvention nått ut till nio kommuner i länet och bidragit till 96 skolbiovisningar. Därigenom har 15 000 elever fått besöka sin lokala biograf och uppleva film på stor duk.

  KulturArrangera kultur
 • Så blir den psykiatriska traumavården i Region Stockholm

  Traumavården i Region Stockholm ska bli mer jämlik. Alla öppenvårdsverksamheter med geografiskt områdesansvar inom den specialiserade vuxenpsykiatrin ska erbjuda en sammanhållen vård för patienter med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). 

  Hälso- och sjukvård
 • Life science-samarbetet mellan Stockholm och Uppsala växer

  Region Stockholm och Region Uppsala går samman för att stärka regionens gemensamma kluster för life science. Målet är att Stockholm-Uppsalaregionen ska bli en av världens ledande life science-regioner. På fredagen undertecknades en avsiktsförklaring.

  Forskning och innovationHälso- och sjukvårdRegional utveckling
 • Nytt samverkansavtal med Handelshögskolan

  Region Stockholm ingår ett samverkansavtal med Handelshögskolan i Stockholm. Samarbetet handlar om forskning, utbildning, innovation och utveckling inom Region Stockholms kärnverksamhetsområden.

  Forskning och innovationRegional utvecklingHälso- och sjukvård
 • Arbeten på Slussens tunnelbanestation

  Från den 17 juni och resten av sommaren kommer Region Stockholm/SL att arbeta kvällar och nätter på Slussens tunnelbanestation. Arbetet är en del av ombyggnationen av tunnelbaneentrén. 

  Projekt inom tunnelbanaProjekt inom buss
 • Två stödmottagare återkrävs stöd efter extern granskning

  I en fördjupad granskning av Region Stockholms stöd till ungdomsorganisationer och folkbildningen har brister hittats. Två stödmottagare kommer att återkrävas de stöd som betalats ut för 2023 och 2024.

  Kultur
 • Nya lokala förhandlingar om samhällsfara

  Region Stockholm har kallat Vårdförbundet till nya förhandlingar på fredag 14 juni. Region Stockholm vill ha undantag från konfliktåtgärder på grund av samhällsfara.

  Hälso- och sjukvård
 • Nya ledamöter till referensgrupper för kulturstöd

  Nu har nya ledamöter valts i referensgruppen för Verksamhetsstöd och Projektstöd. En helt ny referensgrupp har också tillsats för bedömning av det nya stödet Subventionsstöd barn och unga.

  Kultur
 • Ny vd för 1177, Sjukvårdsrådgivning på telefon

  Mikael Lindgren Ebenholtz har idag utsetts till vd för 1177 Sjukvårdsrådgivning på telefon. Han är idag administrativ direktör på Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO och har erfarenhet från en lång rad ledande befattningar.

  Organisation och styrning