Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Sjukhusets nämnd ansvarar för verksamheten inför regionfullmäktige. Nämnden väljs av regionfullmäktige och består av experter och sakkunniga inom nämndens ansvarsområde.

Karolinska Universitetssjukhuset bedriver vård, forskning och utbildning. Fokus ligger särskilt på specialiserad och högspecialiserad vård. Sjukhuset har också ett huvudansvar för Region Stockholms forskning och utbildning av studenter tillsammans med Karolinska Institutet och andra högskolor och universitet.

Nämnden bedriver sin verksamhet i samarbete med hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårdsnämnden och andra uppdragsgivare.

Nämnden Karolinska Universitetssjukhuset har en förvaltning med samma namn.

Ta del av sammanträdeshandlingar

  • Senast granskad: 6 februari 2024