Arvodesberedningen

Arvodesberedningen bereder ärenden rörande ersättningar till de förtroendevalda samt frågor om arvodesreglementet.

  • Senast granskad: 20 juli 2023