Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden är endast verksam under extraordinära händelser i fredstid. Det är ordföranden i nämnden som bedömer när nämnden behöver aktiveras. Regionråden är ledamöter i krisledningsnämnden.

Krisledningsnämndens uppgift är att analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i Region Stockholm, och hur dessa kan påverka vår verksamhet. En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av oss som region.

Politiker i krisledningsnämnden

  • Senast granskad: 6 februari 2024