Personal- och produktionsutskottet

Personal- och produktionsutskottet ansvarar för arbetsgivarfrågor och strategisk kompetensförsörjning i våra egna verksamheter.

Personal- och produktionsutskottet har också ansvar för ägarstyrning och samordning mellan våra egna hälso- och sjukvårdsverksamheter.

Ta del av sammanträdeshandlingar

Politiker i personal- och produktionsutskottet

  • Senast granskad: 20 juli 2023