Regional utveckling

Region Stockholm leder och samordnar arbetet för en hållbar utveckling i Stockholmsregionen. Visionen är att Stockholm ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion – att bo, leva och verka i.

 • 3,3miljonerinvånare beräknas bo i Stockholmsregionen år 2060.
 • 43%av Sveriges befolkning bor i östra Mellansverige, där bland annat Stockholmsregionen ingår

Innehåll

 • Finansiering till organisationer och företag

  Företag och organisationer kan söka finansiering för att utveckla Stockholmsregionen eller den egna verksamheten hållbart.
 • Hållbar näringslivsutveckling

  Vi främjar utvecklingen inom näringsliv, forskning och innovation för att stärka länets tillväxt och attraktionskraft.
 • Infrastruktur och transport

  Vi samordnar den långsiktiga infrastrukturplaneringen i Stockholmsregionen. Målet är ett transporteffektivt samhälle.
 • Klimat och energi

  Stockholmsregionens omställning till ett mer klimatsmart samhälle brådskar. Vi arbetar för en mer hållbar energianvändning och energieffektivisering.
 • Regional utvecklingsplanering

  Stockholmsregionen växer snabbt. För att utvecklingen ska vara hållbar, behöver vi ha en gemensam plan där regionens aktörer drar åt samma håll.
 • Statistik och analys

  Kunskapsunderlag, statistik, kartor och analyser för Stockholmsregionen.
 • Strategier och planer

  Strategier och planer för en hållbar utveckling i hela Stockholmsregionen. 
 • Så här arbetar vi med hållbar regional utveckling

  Vi jobbar med frågor som rör näringsliv, innovation, miljö och klimat, infrastruktur, kollektivtrafik, social hållbarhet, kultur, kompetens och digitalisering.