Klimat- och regionutvecklingsnämnden

Klimat- och regionutvecklingsnämnden ansvarar för det regionala arbetet med klimat, miljö och energi i Region Stockholm. Nämnden består av politiker från de olika partierna i regionen.

Klimat- och regionutvecklingsnämnden ansvarar för den regionala cykelplanen, bostäder, landsbygd, skärgård, Östersjöfrågor samt för övriga regionala utvecklingsfrågor som inte regionstyrelsen ansvarar för.

Nämnden genomför och följer också upp den regionala utvecklingsplanen och bestämmer över regionala tillväxtmedel inom sina områden.

Ta del av sammanträdeshandlingar

Politiker i klimat- och regionutvecklingsnämnden

  • Senast granskad: 6 februari 2024