För dig som förtroendevald

Här kan du som är förtroendevald i Region Stockholm hitta information som du förhoppningsvis kan ha nytta av i ditt uppdrag. 

Du är en viktig pusselbit i demokratin. Invånarna i Stockholms län har gett dig förtroendet att vara med och ta ansvar för Region Stockholms verksamhet. Här samlar vi information som du förhoppningsvis har nytta av i ditt uppdrag. Bland annat hittar du blanketter för förlorad arbetsinkomst och reseräkningar här.

Blanketter och anmälan till kontoregistret

Blanketterna kan fyllas i och signeras digitalt eller skrivas ut och fyllas i manuellt samt scannas.

Signerade blanketter skickas via e-post till:

fortroendevald.rlk@regionstockholm.se

Anmäl ditt bankkonto till kontoregistret

Vi betalar ut arvoden och ersättningar genom Swedbank. Du behöver anmäla dig till deras kontoregister för att få utbetalningen till ditt bankkonto.

Anmäl dig till kontoregister 

Här hittar du dina lönebesked

Du kan se dina lönebesked 18 månader bakåt i tiden, vid behov att se ännu mer bakåt i tiden, vänligen kontakta fortroendevald.rlk@regionstockholm.se

Politiska organ och sammanträdeshandlingar

Lagar och regler skyddar dina personuppgifter

Hanteringen av dina personuppgifter styrs av flera lagar som ska skydda din personliga integritet; till exempel GDPR - Dataskyddsförordningen (den EU-gemensamma förordning som ersatt personuppgiftslagen, PuL), offentlighets- och sekretesslagen samt patientdatalagen. Du kan läsa mer på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbplats.

Läs mer om Region Stockholms hantering av dina personuppgifter

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

IT-support

Förtroendevalda som behöver IT-support ska vända sig till Servicecenter.

Telefon: 08-123 435 00
Öppettider: 08.00 - 17.00

E-post: servicecenter.rlk@regionstockholm.se

  • Senast granskad: 15 september 2023