Infrastruktur- och regionplaneringsutskottet

Infrastruktur- och regionplaneringsutskottet ansvarar för regionala infrastrukturfrågor. I uppdraget ingår bland annat att ta fram en regional utvecklingsplan.

Infrastruktur- och regionplaneringsutskottet ska också förbereda för nya huvudstadsförhandlingar och ta fram en regional analys för trafikslagen. Analysen ligger sedan till grund för arbetet med de långsiktiga trafikprogrammen.

Ta del av sammanträdeshandlingar

Politiker i infrastruktur- och regionplaneringsutskottet

  • Senast granskad: 20 juli 2023