Infrastruktur- och regionplaneringsutskottet

Infrastruktur- och regionplaneringsutskottet ansvarar för regionala infrastrukturfrågor. I uppdraget ingår bland annat att ta fram en regional utvecklingsplan.

Infrastruktur- och regionplaneringsutskottet ska också förbereda för nya huvudstadsförhandlingar och ta fram en regional analys för trafikslagen. Analysen ligger sedan till grund för arbetet med de långsiktiga trafikprogrammen.

  • Senast granskad: 20 juli 2023