Utlysningar i samarbete med Stockholms universitet

Region Stockholm och Stockholms universitet stödjer forskning och utveckling som leder till tänkbara lösningar på framtida utmaningar inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

Projektmedel tilldelas de forskningsprojekt som ses som viktiga för att möta regionens utmaningar, främst inom områden där det råder kunskapsbrist. Utlysning sker varje höst. I projektet behöver en forskare anställd vid universitetet och en anställd inom Region Stockholm medverka.

Region Stockholm har identifierat fem områden med särskilt intresse av forskningsinsatser från Stockholms universitet. Dessa är:

  • life science inklusive bearbetning av stora mängder hälsodata
  • psykisk hälsa
  • digitalisering och AI
  • hållbar samhällsutveckling
  • medicinsk strålfysik.

Utlysningar av projektmedel sker varje höst. 

Läs mer om utlysningarna på Stockholmns universitets webbplats. 

  • Senast granskad: 1 november 2023