Trafiknämnden

Trafiknämnden ansvarar för Region Stockholms kollektivtrafik både på land och till sjöss. Den omfattar tunnelbana, bussar och skärgårdsbåtar och även färdtjänst och sjukresor. Nämnden består av politiker från de olika partierna i regionen.

Politikerna i trafiknämnden har det övergripande ansvaret för planering, drift och upphandling av nödvändiga kollektivtrafiktjänster och ska också följa upp verksamheterna. Nämnden tar dessutom fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken.

Just nu pågår utbyggnad av vårt kollektivtrafiksystem. Bland annat byggs nya tunnelbanelinjer mellan Kungsträdgården och Nacka, Odenplan och Arenastaden samt mellan Fridhemsplan och Älvsjö.

Ta del av sammanträdeshandlingar

Politiker i trafiknämnden

  • Senast granskad: 6 februari 2024