Kulturnämnden

Kulturnämnden leder Region Stockholms verksamhet inom kulturområdet. Nämnden består av politiker från de olika partierna i regionen.

Politikerna i kulturnämnden tar de övergripande besluten i frågor som rör vår verksamhet inom kulturområdet. En av kulturnämndens uppgifter är att besluta om kulturstöd till verksamheter.

Målet är att vi ska ha ett fritt och inkluderande kulturliv med hög kvalitet som erbjuder invånarna en bredd av kulturupplevelser, folkbildning och kulturskapande.

Ta del av sammanträdeshandlingar

Politiker i kulturnämnden

  • Senast granskad: 6 februari 2024