Stöd, finansiering och priser

Region Stockholm erbjuder stöd och finansiering inom flera olika områden. Syftet är att vara en aktiv aktör i utvecklingen av en hållbar region. 

Innehåll

  • Bild på två personer som dansar i en futuristisk miljö

    Varje år delar Region Stockholm ut stöd till aktörer i Stockholms län som bidrar till länets utveckling. 

  • Personer samtalar vid ett möte samtidigt som de jobbar med sina datorer

    Region Stockholm tilldelar årligen forskningsmedel, erbjuder finansiellt stöd till företag och bidrar till finansieringen av kulturinstitutioner. Detta utgör ofta en viktig del av finansieringen för de berörda aktörerna.

  • Vinnarna av Region Stockholms pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism. De håller i diplom och blommor.

    Region Stockholm delar årligen ut priser till personer, organisationer och medarbetare som utmärkt sig inom vitt skilda områden.