Samverkansnämnden Stockholm-Gotland

Samverkansnämnden Stockholm-Gotland leder Stockholms sjukvårdsregion som innefattar Region Stockholm och Region Gotland. Nämnden samverkar i gemensamma frågor som rör sjukvård. 

Enligt beslut av riksdag och regering är Sverige indelat i sex sjukvårdsregioner. Var och en av dessa regioner ska samarbeta om frågor som rör sjukvård genom en samverkansnämnd.  

Målet för sjukvårdsregionen är att erbjuda invånare en hälso- och sjukvård på lika villkor. Samverkansnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare som representerar Region Stockholm samt tre ledamöter och tre ersättare som representerar Region Gotland.

Ta del av sammanträdeshandlingar

Politiker i Samverkansnämnden Stockholm-Gotland

Kontakta William Stampe

Sekreterare i Samverkansnämnden Stockholm-Gotland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholm

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Kontakta Elin Gottfridsson

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 6 februari 2024