Regionarkivet

Regionarkivet arbetar med att styra och följa upp informationshanteringen i Region Stockholm. Syftet med verksamheten är främst att invånarna i länet  ska kunna ta del av information om sig själva eller om hur Region Stockholms verksamheter drivs.

Regionarkivet bevarar information som finns inom Region Stockholm. I arkiven finns bland annat patientjournaler, betyg och biologiska prover. Många privatpersoner vänder sig till Regionarkivet för att begära ut allmänna handlingar ur de arkiv som förvaras där.

Arkivets lokaler finns i Flemingsberg och rymmer stora mängder arkivhandlingar; både papper, foton och digitala filer. Den största delen utgörs av patientjournaler men det finns också många arkiv som rör annan verksamhet, till exempel utbildning, lokaltrafik, regionplanering och kultur. 

År 2022 slog antalet ärenden rekord då det inkom över 10 000 stycken. Det vanligaste ärendet är en privatperson som vill ha tag på en egen eller en anhörigs patientjournal. Region Stockholms vårdverksamheter beställer patientjournaler som de behöver i sin verksamhet, för att göra uppföljningar eller när en patient vårdas på nytt.  

Regionarkivet är arkivmyndighet för Region Stockholm. Det betyder att de arbetar för att alla förvaltningar och bolag ska ha goda förutsättningar för en effektiv och korrekt hantering av sin information och sina arkiv. Regionarkivet arbetar för detta genom att skapa gemensamma styrdokument, ge råd och stöd till verksamheten samt regelbundet följa upp hanteringen.

Läs mer på Regionarkivets webbplats

  • Senast granskad: 14 juli 2023

Rekommenderad läsning

  • Två personer i arkivet

    Välkomna in i arkivet! Sedan 1998 har Arkivens dag arrangerats den andra lördagen i november med olika teman varje år. Regionarkivet firar traditionsenligt Arkivens dag med en digital utställning, där du får följa med in i arkivet.