Regionarkivet

Regionarkivet styr och följer upp informationshanteringen inom Region Stockholm. Syftet är främst att invånare i länet ska kunna ta del av information om sig själva och om hur Region Stockholms verksamheter drivs.

Besök Regionarkivet

Regionarkivet bevarar information som finns inom Region Stockholm. I arkiven finns bland annat patientjournaler, betyg och biologiska prover. Många privatpersoner vänder sig till Regionarkivet för att begära ut allmänna handlingar ur våra arkiv.

Arkivets lokaler finns i Flemingsberg och rymmer stora mängder arkivhandlingar; både papper, foton och digitala filer. Den största delen utgörs av patientjournaler men det finns också många arkiv som rör annan verksamhet, exempelvis utbildning, lokaltrafik, regionplanering och kultur. 

År 2023 slog antalet ärenden rekord då det inkom cirka 11 300 stycken. Det vanligaste ärendet är en privatperson som vill ha tag på en egen eller en anhörigs patientjournal. Våra vårdverksamheter beställer patientjournaler som de behöver i sin verksamhet, för att göra uppföljningar eller när en patient vårdas på nytt.  

Regionarkivet är arkivmyndighet. Det betyder att vi arbetar för att alla förvaltningar och bolag ska ha goda förutsättningar för en effektiv och korrekt hantering av sin information och sina arkiv. Vi arbetar för detta genom att skapa gemensamma styrdokument, ge råd och stöd till verksamheten samt regelbundet följa upp hanteringen.

Besök Regionarkivets webbplats

  • Senast granskad: 14 juli 2023

Du kanske också är intresserad av