Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje beställer hälso- och sjukvård till Norrtäljeborna. Kommunalförbundet har två medlemmar: Region Stockholm och Norrtälje kommun, och består av politiker från de olika partierna i regionen och kommunen.

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje ansvarar för att invånarna i Norrtälje kommun får en sammanhållen hälso‐ och sjukvård och omsorg, inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser. Förbundet äger TioHundra AB som bland annat driver Norrtälje sjukhus.

Medlemmarna Region Stockholm och Norrtälje kommun styr förbundet genom förbundsordningen som respektive fullmäktige beslutar om.

Ta del av sammanträdeshandlingar (extern länk)

Politiker i Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

  • Senast granskad: 6 februari 2024