Våra bolag

Region Stockholm driver viss verksamhet i regionala bolag. Bolagen får riktlinjer av regionfullmäktige och leds av en styrelse som bestämmer den långsiktiga inriktningen. Det är sedan bolagets ledning och vd som ser till att besluten blir genomförda.

  • Senast granskad: 19 september 2023