Så fungerar Region Stockholm

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur. Regionen styrs av politiker som du som röstberättigad invånare röstar på vid de allmänna valen vart fjärde år.

Så styrs Region Stockholm

Från 2022 till 2026 styrs Region Stockholm av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet i minoritet, i samarbete med Vänsterpartiet.I regionfullmäktige för denna period ser mandatfördelningen ut som följer: 

Organisation

 • Region Stockholms högst beslutande organ och kan liknas vid en riksdag. Fullmäktige fattar beslut om budget, mål och inriktning för våra olika verksamheter. 

 • Regionstyrelsen leder och samordnar det löpande arbetet i Region Stockholms nämnder och bolag. Regionstyrelsen fattar övergripande beslut och förbereder de beslut som ska fattas av regionfullmäktige.

 • Ett regionråd är en politiker som arbetar hel- eller deltid i regionen. Den styrande koalitionens regionråd utgör regionrådsberedningen, som lägger fram förslag till beslut till regionstyrelsen.

 • Hur går det egentligen till när regionfullmäktige har sammanträde? 

 • Om du vill påverka politiska beslut i Region Stockholm eller har synpunkter på hur en verksamhet fungerar finns det flera olika sätt att få information om hur läget ser ut just nu. Du kan även kontakta politiker eller tjänstepersoner.

Kommande sammanträden

Budgeten - viktigaste styrdokumentet

Region Stockholms främsta styrande dokument är budget. Budgeten fastställs årligen av regionfullmäktige. Budgeten gäller för Region Stockholms alla verksamheter. 

 • 73,8miljarderHälsa och sjukvård
 • 12,2miljarderKollektivtrafiken
 • 568miljonerKultur
 • 187miljonerRegional utveckling
 • 2,79miljarderÖvrig verksamhet
 • 89,6miljarderTotalt

Innehåll

 • Landstingshuset under en solig dag

  Majoriteten av de pengar som du betalar i skatt går till hälso- och sjukvård och tandvård. De används även till kollektivtrafik, kultur och regional utveckling.
 • Politiska handlingar

  För dig som är intresserad av att ta del av kallelser, protokoll och andra dokument som ligger till grund för Region Stockholms politiska beslut.
 • Människor i rörelse över ett övergångsställe

  I Region Stockholm finns politiska organ som fattar beslut om vår verksamhet och förvaltningar som bistår politikerna i deras arbete.
 • Förtroendevalda politiker i regionfullmäktige

  Vill du veta vilka som är politiker i Region Stockholm? Här hittar du en lista över alla förtroendevalda.
 • Tre ungdomar skrattar och en av de håller i en telefon

  Som invånare i Region Stockholm finns flera sätt att följa det politiska arbetet och göra din röst hörd.
 • Beslutklubba i bild

  För dig som är intresserad av kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser.
 • Regionfullmäktige

  Du är en viktig pusselbit i demokratin. Här samlar vi information som du förhoppningsvis har nytta av i ditt uppdrag.