Miljö- och hållbarhetsberedningen

Miljö- och hållbarhetsberedningen ansvarar för miljö- och hållbarhetsarbetet i Region Stockholms egna verksamheter.

Miljö- och hållbarhetsberedningen följer också upp och ansvarar för vår hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi.

  • Senast granskad: 20 juli 2023