Tillväxt- och innovationsutskottet

Tillväxt- och innovationsutskottet ansvarar för den regionala tillväxtpolitiken i Region Stockholm.

Tillväxt- och innovationsutskottet ansvarar för vårt eget arbete inom områden som innovation, forskning, näringsliv, regional kompetensförsörjning, arbetsmarknad, strukturfonder, Europasamarbete, flyg och regionala tillväxtmedel.

  • Senast granskad: 20 juli 2023