Förvaltningar

Förvaltningarna genomför de beslut som politikerna i nämnderna fattar. I förvaltningarna arbetar opolitiska tjänstemän som är anställda av Region Stockholm. Varje förvaltning stödjer en eller flera nämnder och leds av en förvaltningschef.

  • Senast granskad: 18 september 2023