Statistik och analys

Innehåll

 • Rapporter med statistisk om Stockholmsregionens arbetsmarknad och näringsliv. 

 • Statistik, prognoser och långsiktiga bedömningar om befolkningsutvecklingen i Stockholmsregionen.

 • Rapporter som beskriver utmaningar och möjligheter på bostadsområdet i länet.

 • Cykelbokslut, kunskapsunderlag och rapporter på temat cykling och hållbart resande.
 • Rapporter och statistik om infrastruktur och transporter i Stockholmsregionen.
 • Rapporter och statistik om klimatläget i Stockholmsregionen.
 • Kartor och statistik över länets utpekade landsbygdsnoder och kärnöar.
 • Kunskapsunderlag och rapporter om näringsliv och tillväxtfrågor i Stockholmsregionen
 • Statistik om de åtta regionala stadskärnorna i Stockholmsregionen.
 • Läget i Stockholmsregionen är en rapport som följer upp hur regionen utvecklas i förhållande till målen i den regionala utvecklingsplanen
 • Skymning över Klarabergsleden i Stockholm

  Rapporter och kunskapsunderlag om länets tekniska försörjningssystem.
 • Trendanalysen från 2023 lyfter länets framtida utmaningar och är en del i arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. 
 • Rapporten En trygg Stockholmsregion, från 2021.
 • Kunskapsunderlag om länets grönområden.