Statistik och analys

Innehåll

 • Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

  Rapporter med statistisk om Stockholmsregionens arbetsmarknad och näringsliv. 
 • Befolkning

  Statistik, prognoser och långsiktiga bedömningar om befolkningsutvecklingen i Stockholmsregionen.
 • Bostadsförsörjning

  Rapporter som beskriver utmaningar och möjligheter på bostadsområdet i länet.
 • Cykel

  Cykelbokslut, kunskapsunderlag och rapporter på temat cykling och hållbart resande.
 • Infrastruktur

  Rapporter och statistik om infrastruktur och transporter i Stockholmsregionen.
 • Klimat och energi

  Rapporter och statistik om klimat- och energiläget i Stockholmsregionen.
 • Landsbygd och skärgård

  Rapporter och analys om landsbygdsfrågor samt kartor och statistik över landsbygdsnoder och kärnöar.
 • Näringsliv och tillväxt

  Statistik, analys och rapporter om näringsliv och tillväxt i Stockholmsregionen.
 • Regionala stadskärnor

  Statistik om de åtta regionala stadskärnorna i Stockholmsregionen.
 • Läget i Stockholmsregionen

  Läget i Stockholmsregionen är en årlig rapport där vi följer upp hur regionen utvecklas i förhållande till målen i den regionala utvecklingsplanen.
 • Skymning över Klarabergsleden i Stockholm

  Tekniska försörjningssystem

  Rapporter och kunskapsunderlag om länets tekniska försörjningssystem.
 • Trendanalys

  Trendanalysen från 2023 lyfter länets framtida utmaningar och är en del i arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. 
 • Trygghet

  Rapporten En trygg Stockholmsregion, från 2021.
 • Grön- och vattenområden

  Kunskapsunderlag om länets grönområden.