Styrande dokument i Region Stockholm

Region Stockholm styrs i grunden av olika lagar, till exempel kommunallagen. Styrande dokument ger organisationen förutsättningar att göra rätt saker på rätt sätt. De anger vad nämnder och bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras.

Vårt främsta styrande dokument är budget. Budgeten fastställs årligen av regionfullmäktige. Budgeten gäller för alla våra verksamheter och är överordnad andra styrande dokument. Utöver budgeten finns policyer, riktlinjer och strategier som beskriver hur det dagliga arbetet ska utföras och hur verksamheten ska utvecklas.

Ledning och styrning

Ekonomi

Forskning och utbildning

Hälso- och sjukvård

Dokument och arkiv

Inköp och upphandling

IT och digitalisering

Kollektivtrafik

Kommunikation

Kultur och bildning

Personal

Regional utveckling

Hållbarhet

Säkerhet och krisberedskap

  • Senast granskad: 3 augusti 2023