Hälso- och sjukvård

Region Stockholm arbetar för att du som bor i Stockholms län ska ha en god hälsa. När du blir sjuk får du vård och vi stöttar dig under livets alla skeden för att förebygga sjukdom och underlätta en hälsosam livsstil.

 • 14 000personerbesöker någon av länets 250 vårdcentraler varje dag
 • 73barnföds varje dag på Region Stockholms sju förlossningskliniker

Nyheter

Innehåll

 • Vårdpersonal samtalar med äldre kvinna i sjukhussäng.

  Vården är organiserad så att du ska få rätt bedömning och behandling när du behöver.
 • God hälsa innebär att må bra fysiskt, psykiskt och socialt.
 • Dina rättigheter styrs av lagar, bestämmelser och regler för omvårdnad och bemötande. Det finns också regler för hur du kan klaga och lämna synpunkter.
 • Metoder och arbetssätt utvecklas hela tiden för att du ska få bästa möjliga vård idag och i framtiden.
 • Här får du information om vårdavgifter, högkostnadsskydd och bidrag för vård.
 • Vårdpersonal och patient i dialog.

  Samverkan mellan dig som patient, vårdgivare, kommun och andra aktörer är viktigt om du har sammansatta behov.
 • Samtal mellan patient och vårdpersonal

  Patientnämnden tar emot klagomål på vården, driver principärenden och utser stödpersoner åt patienter i behov av det.