Hälso- och sjukvård

Region Stockholm arbetar för att du som bor i Stockholms län ska ha en god hälsa. När du blir sjuk får du vård och vi stöttar dig under livets alla skeden för att förebygga sjukdom och underlätta en hälsosam livsstil.

 • 14 000personerbesöker någon av länets 250 vårdcentraler varje dag
 • 73barnföds varje dag på Region Stockholms sju förlossningskliniker

Innehåll

 • Läkare har videosamtal med patient

  Sjukvård och tandvård

  När du behöver vård eller vill ha råd om din hälsa finns hälso- och sjukvård alltid nära. Som patient har du rätt att vara delaktig i din vård och behandling.
 • Hälsa

  God hälsa innebär att må bra fysiskt, psykiskt och socialt. Rörelse och kulturaktiviteter kan bidra hälsofrämjande.
 • Lagar och rättigheter

  Dina rättigheter styrs av lagar, bestämmelser och regler för omvårdnad och bemötande. Det finns också regler för hur du kan klaga och lämna synpunkter.
 • Så utvecklas vården

  Metoder och arbetssätt utvecklas hela tiden för att du ska få bästa möjliga vård idag och i framtiden.
 • Avgifter och bidrag

  Här får du information om vårdavgifter, högkostnadsskydd och bidrag för vård.
 • Kvinnlig läkare i samtal med två patienter

  Samverkan i vård och omsorg

  Samverkan mellan dig som patient, vårdgivare, kommun och andra aktörer är viktigt om du har sammansatta behov.
 • Samtal mellan patient och vårdpersonal

  Patientnämnden

  Patientnämnden tar emot klagomål på vården, driver principärenden och utser stödpersoner åt patienter i behov av det.