Samverkansråd med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Regionstyrelsen och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning samarbetar genom ett samverkansråd. 

Samverkansrådets uppgift är att stärka inflytandet i övergripande frågor som rör personer med funktionsnedsättningar.

Ta del av sammanträdeshandlingar

Politiker i samverkansrådet med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

  • Senast granskad: 20 juli 2023