Inköp och upphandling

Varje år omsätter Region Stockholm drygt 100 miljarder kronor. Regionen är en betydande finansiell aktör i Sverige. En god ekonomisk hushållning är en förutsättning för att kunna göra investeringar i länets kollektivtrafik och hälso- och sjukvård.

Innehåll

  • Ett offentligt inköp består av så mycket mer än själva upphandlingen. En effektiv inköpsprocess lägger en bra grund för att skapa goda offentliga affärer.
  • En sjuksköterska samtalar med en blodgivare

    Varje år köper Region Stockholm varor och tjänster för cirka 65 miljarder kronor. I vår upphandlingsplan hittar du de affärsmöjligheter som finns just nu.
  • Flygbild över Stockholm

    Vi har som ambition att bli Sveriges bästa offentliga inköpsorganisation och ledande i Europa på hållbar upphandling. Här får du veta var du ska vända dig.
  • En dator som visar börsstatistik. Framför datorn finns en blädderblock och en vit penna.

    Här finns information om hur du som leverantör ska fakturera något av Region Stockholms bolag eller förvaltningar.