Organisation

Region Stockholm är en organisation som består av många olika delar. Vi har politiska nämnder som tar övergripande beslut inom sina ansvarsområden, och förvaltningar som ser till att besluten genomförs. Vi driver också viss verksamhet i bolagsform.

Innehåll

 • Politisk organisation

  Den politiska organisationen består av regionfullmäktige, regionstyrelsen samt nämnder, utskott och beredningar.
 • Förvaltningar

  Alla förvaltningar har ett eget verksamhetsområde och stödjer en eller två nämnder.
 • Två medarbetare inom ambulanssjukvården i neongröna arbetskläder tar hand om en kvinnlig patient som sitter på en bår.

  Våra bolag

  En del av vår verksamhet bedrivs som bolag som får sina riktlinjer från regionfullmäktige.