Arbetsutskottet

Regionstyrelsens arbetsutskott bevakar Region Stockholms övergripande styrningssystem, strukturfrågor och frågor om vårt ekonomiska resultat.

Utskottet ansvarar för inriktningsbeslut inför investeringar över 100 miljoner kronor. Utskottet bevakar också frågor om samverkansavtal i regionala och internationella frågor som rör de verksamheter som vi har ansvar för, och som inte sköts av någon annan nämnd, bolag eller annat utskott.

  • Senast granskad: 20 juli 2023