Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss när som helst, vare sig du föredrar att ringa, mejla eller skicka oss ett brev. 

Postadress

Region Stockholm
Box 30215
104 25 Stockholm

Sjukvårdsfrågor

Hos 1177 kan du komma i kontakt med vården, avboka tider eller få svar på frågor om vård.

Telefon

1177

Webb

1177:s webbsida

Kollektivtrafiken

För frågor och synpunkter på kollektivtrafiken kontaktar du SL:s kundtjänst. Öppet dygnet runt alla dagar.

Telefon

08–600 10 00

Webb

SL:s kundtjänsts webbsida

Färdtjänst och sjukresor

Färdtjänstens kundservice kontaktar du via telefon.

Telefon

08–720 80 80

Känslig information

Vi är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda politiker och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten. Tänk på att inte skicka med känslig information i ditt meddelande. Exempel på känslig information är personnummer, journaler och diagnoser.

  • Senast granskad: 16 februari 2024