Politisk organisation

Du påverkar hur Region Stockholm styrs genom att välja politiker till regionfullmäktige. Regionfullmäktige är vårt högsta beslutande organ. Under fullmäktige finns nämnder som alla ansvarar för ett visst område.

  • Senast granskad: 18 september 2023