Tillgänglighetsredogörelse regionstockholm.se

Här beskriver vi hur regionstockholm.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, hur du kan få hjälp och kända tillgänglighetsproblem. Vi beskriver även hur du kan rapportera in tillgänglighetsbrister till oss.

Den här sidan kommer att uppdateras med en ny tillgänglighetsredogörelse som tas fram under första hälften av 2024.  

Rapportera brister i tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du tycker att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan också kontakta oss om du behöver innehåll från Region Stockholms webbplats som inte är tillgängligt för dig.

Kontakta oss för att rapportera brister

Fyll i formuläret för att kontakta oss. Svarstiden är normalt 3 arbetsdagar. 

Du kan också kontakta oss via post: Digitala kommunikationstjänster, Serviceförvaltningen, Box: 225, 50104 22 Stockholm

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Vissa delar av vår webbplats använder tredjepartsprodukter med JavaScript som kan ha tillgänglighetsbrister. Vi håller löpande på att undersöka hur vi kan förbättra dem.

Exempel på funktioner som kan innehålla tillgänglighetsbrister:

  • Anslagstavlan
  • Politiska protokoll och sammanträdeshandlingar
  • Livesändning av regionfullmäktige

Digg har ansvar för tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvar för tillsyn inom lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du lämnat en synpunkt till Region Stockholm men inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Digg och berätta det.


Gör en anmälan på Diggs webbplats 
  • Senast granskad: 15 februari 2024