Regionstyrelsens pensionärsråd

Regionstyrelsens pensionärsråd är ett forum för samarbete mellan företrädare för pensionärsorganisationer och Region Stockholms politiker.

Pensionärsrådets uppgift är att stärka inflytandet i övergripande frågor som rör pensionärer.

  • Senast granskad: 20 juli 2023