Forskning och innovation

Nya upptäckter, produkter och tjänster har stor betydelse för att vi ska få bättre vård och högre livskvalitet. Innovationer och forskning hjälper även till att göra dagens verksamheter mer hållbara. Därför satsar Region Stockholm mycket på forskning och innovation. 

 • 60innovationsprojektfinansieras av Region Stockholm, varje år
 • 260forskningsprojektfinansieras av Region Stockholm tillsammans med KI, KTH och SU 2024

Nyheter

Innehåll

 • Forskning

  Vi stöttar forskning inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional planering. Med rätt stöd kan forskningens framsteg bli till praktisk nytta för fler.
 • Två vårdmedarbetare som håller i en 3D-printad skelettdel.

  Innovation

  Många innovationer kommer från våra medarbetare. Det kan till exempel vara lösningar som förenklar för patienter eller resenärer.
 • Man som skriver på en bärbar dator.

  Hälsodata

  I Region Stockholm finns ett centrum för hälsodata som samordnar ansökningar om datauttag för forskning.
 • En man och en kvinna i labbkläder som står framför en skärm och läser.

  Smart specialisering

  Smart specialisering handlar om att satsa på områden som vi kan bli bäst på. Region Stockholm har valt ut fyra sådana områden.
 • Handlingsplaner, strategier och bokslut

  Vill du ta del av våra strategier inom forskning, innovation och life science? Läs mer här.