Arbetsutskottet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Initierar och bevakar övergripande styrningssystem, strukturfrågor samt frågor om regionens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat. Utskottet ansvarar dessutom för utredningsbeslut inför investeringar.

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar för arbetsutskottet

Arkivet för äldre sammanträdeshandlingar

Äldre sammanträdeshandlingar för utskott och beredningar under regionstyrelsen

Ledamöter

Ordinarie ledamöter i arbetsutskottet

Ersättare

Kontakt

Registrator
Regionledningskontoret
Telefon: 08-123 100 00
E-post: registrator.rlk@regionstockholm.se

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?