Regionstyrelsens valkretsberedning

Inför val till regionfullmäktige föreslår regionstyrelsens valkretsberedning om Stockholms län ska vara en valkrets eller delas upp i flera valkretsar, och i så fall vilka. Valkretsar är en indelning i geografiska områden.

  • Senast granskad: 15 maj 2024