Trafiknämnden

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Ansvarar för kollektivtrafiken på land och till sjöss inklusive den särskilda kollektivtrafiken. Nämnden har det övergripande ansvaret för planering, drift och upphandling av nödvändiga kollektivtrafiktjänster och följer upp verksamheten. Nämnden tar också fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken.

Trafiknämnden sammanträder ungefär tio gånger per år och mötena är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på webben ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar för trafiknämnden

Arkivet för äldre sammanträdeshandlingar

Äldre sammanträdeshandlingar för trafiknämnden

Ledamöter

Utskott under trafiknämnden

Färdtjänstutskottet 

Sjötrafikutskottet

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?