Färdtjänstutskottet

Färdtjänstutskottet ansvarar för färdtjänsten och beslutar om upphandlingar och utredningar.

Färdtjänstutskottet följer också upp avtal med entreprenörerna och samverkar med pensionärsorganisationerna och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

  • Senast granskad: 20 juli 2023