Sjötrafikutskottet

Trafiknämndens sjötrafikutskott ansvarar för skärgårds- och pendelbåtstrafik och beslutar om trafikförändringar vid behov. 

Sjötrafikutskottet ansvarar också för upphandlingar, utredningar, trafikplikt och andra frågor som berör sjötrafiken.

  • Senast granskad: 20 juli 2023