Kulturnämnden

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Kulturnämnden främjar kulturen i Stockholms län och leder Region Stockholms verksamhet inom kulturområdet. Arbetet ska främja ett fritt och inkluderande kulturliv med hög kvalitet, där invånarna ska erbjudas en bredd av kulturupplevelser, folkbildning och kulturskapande.

Kulturnämnden sammanträder ungefär åtta gånger per år. Nämndens möten är inte öppna för allmänheten. Dagordning till mötena läggs ut på webben ungefär tio dagar innan mötet och senast fjorton dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdeshandlingar 

Sammanträdeshandlingar för kulturnämnden

Arkivet för äldre sammanträdeshandlingar

Äldre sammanträdeshandlingar för kulturnämnden

Ledamöter

Ordinarie ledamöter i kulturnämnden ›
Ersättare i kulturnämnden ›

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?