Hälso- och sjukvårdsnämnden

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Nämnden ansvarar för hälso- och sjukvårdssystemet som helhet och dess utveckling. Nämnden ansvarar särskilt för akutsjukhusen och specialiserade öppenvården. Nämnden ska se till att hälso- och sjukvården styrs, samordnas och utvecklas på ett sådant sätt att de samlade resurserna för hälso- och sjukvården anpassas till befolkningens behov och bidrar till en förbättring av hälsotillståndet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder cirka tio gånger per år. Nämndens möten är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på webben ungefär tio dagar innan mötet och senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdeshandlingar 

Sammanträdeshandlingar för hälso- och sjukvårdsnämnden

Arkivet för äldre sammanträdeshandlingar

Äldre sammanträdeshandlingar för hälso- och sjukvårdsnämnden

Utskott och beredning under hälso- och sjukvårdsnämnden

Avtalsutskottet
Seniorvårdsberedningen
Psykiatriutskottet

Ledamöter

Ordinarie ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnden ›
Ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden ›

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?