Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

AISAB - Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, som är helägt av Region Stockholm, arbetar med ambulanssjukvård och transport av avlidna i Stockholms län.

Verksamhet

AISAB har i uppdrag att bedriva ambulanssjukvård, intensivvårdsambulans, psykiatriskambulans,  prehospital sjukvårdsledning och transport av avlidna. Vi har även i uppdrag att driva ett Prehospitalt kunskaps- och kliniskt träningscenter, där medarbetare hos alla vårdgivare inom ambulanssjukvården i Region Stockholm får utbildning och träning.

I våra uppdrag samverkar vi främst med Region Stockholms primärvård, akutsjukvård och SOS Alarm AB för att säkerställa snabbt omhändertagande, god vård och säker transport av sjuka och skadade till rätt vårdnivå. AISAB:s primära upptagningsområde är centrala och västra Stockholm, men våra ambulanser kan vid behov dirigeras till olyckor och sjukdomsfall i hela Stockholms län.

AISAB bedriver också forskning och utveckling inom ambulanssjukvård.

Styrelse

Ledamöter i styrelsen

Vd

Åke Östman

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?