Södersjukhuset AB

Södersjukhuset är ett akutsjukhus med ansvar för specialiserad akut och planerad sjukvård, huvudsakligen inom Region Stockholms södra delar. Sjukhuset arbetar också med forskning, framför allt om de stora folksjukdomarna.

Akutsjukvård står i centrum för Södersjukhusets verksamhet. Sjukhuset erbjuder vård till invånare i Stockholms län, men tar också emot patienter från andra län och från utlandet. Sachsska barn- och ungdomssjukhusets akutmottagning är en del av Södersjukhuset.

Södersjukhusets forskning drivs i samarbete med bland andra Karolinska Institutet.

  • Senast granskad: 20 juli 2023