AB Storstockholms Lokaltrafik

Storstockholms Lokaltrafik (SL) är samlingsnamnet och varumärket för den upphandlade allmänna kollektivtrafiken i Stockholms län. Via SL förvaltar Region Stockholm vissa avtal och tillgångar.

Kollektivtrafiken, som går under varumärket SL, drivs av företag som trafikförvaltningen upphandlar på en fri och konkurrensutsatt marknad.

Trafikförvaltningen planerar, beställer och följer upp trafiken samt underhåller och förnyar infrastrukturen. De upphandlade trafikentreprenörerna svarar för detaljplanering och driften av trafiken.

  • Senast granskad: 20 juli 2023