Ambulanssjukvården i Storstockholm

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (Aisab) arbetar med ambulanssjukvård och transport av avlidna i Stockholms län.

Aisab har i uppdrag att bedriva ambulanssjukvård, intensivvårdsambulans, psykiatriskambulans, prehospital sjukvårdsledning och transport av avlidna. Bolaget driver även ett prehospitalt kunskaps- och kliniskt träningscenter, där medarbetare hos alla vårdgivare inom ambulanssjukvården i Region Stockholm får utbildning och träning.

Bolaget samverkar främst med vår primärvård, akutsjukvård och SOS Alarm AB för att säkerställa snabbt omhändertagande, god vård och säker transport av sjuka och skadade till rätt vårdnivå. Det primära upptagningsområdet är centrala och västra Stockholm, men ambulanserna kan vid behov dirigeras till olyckor och sjukdomsfall i hela Stockholms län.

Aisab bedriver också forskning och utveckling inom ambulanssjukvård.

  • Senast granskad: 26 juli 2023